aktualizácia: 26.08.2022

1.DUO záhorácka výstava ušľachtilých morčiat
03.09.2022 Dojč


 

VÝSTAVNÉ PROPOZÍCIE

 

Termín konania:  sobota 03.09.2022

 

Miesto konania:  Kultúrny dom- Dojč (za budovou COOP Potraviny)
                           GPS: 48,6759753, 17,2559619 ; Street View

 

Organizátor:  Jana a Zuzana Morávková (charqiechs@gmail.com), Mgr. Ivana Gulánová, Nina Poláková

 

Osoba zodpovedná za prihlášky:  Lukáš Klimša (szch.morcata@gmail.com)

 

Začiatok prihlasovania: 01.08.2022 20:00

 

Uzávierka prihlášok: 18.08.2022 20:00

 

Uzávierka platieb: 18.08.2022 (dátum realizácie platby)

 

Oficiálny web výstavy: szch-morcata.sk/vystava  (web PK morčiat SZCH)

 

Facebook stránka: facebook.com

 

Prihláška:
- Prihlášku je možné podať iba cez elektronický formulár, ktorý nájdete na webe PK morčiat SZCH.

- Pre pohodlné podanie prihlášok je vhodná aj registrácia na webe, ktorú prosím vykonajte v predstihu (bezplatne, bez čakania, Vaše osobné údaje budú následne automaticky vyplňované).
- Vystavovateľ, ktorý sa registruje, uvidí stav svojich prihlášok na webe (odkaz Podané prihlášky).
- V prípade problémov s registráciou alebo prihlásením nás prosím kontaktujte na szch.morcata@gmail.com.

 

Pravidlá a podmienky prihlásenia na výstavu:
- Do štandardov A / B sa môžu prihlásiť len vystavovatelia, ktorí sú riadnymi členmi ZO morčiat SZCH, prípadne u cudzincov inej špecializovanej organizácie vo svojej krajine, pre rok 2022. V štandarde C (maznáčik) môžu vystavovať aj nečlenovia.
- Odoslaním prihlášky súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov pre výstavné účely.
- Prihlášky sú platné až po ich uhradení (poplatok po vyplatení je nevratný).
- Všetky morčatá, ktoré sa  nedostavia, nebudú ohodnotené a to bez nároku na vrátenie výstavného poplatku.
- Prihlášky sú po uzávierke brané ako záväzné a platba bude vyžadovaná aj v prípade neúčasti. V prípade neodhlásenia sa z výstavy do uzávierky sa prihláška automaticky neruší, ale poplatky budú nárokované, ako za záväznú prihlášku.
- Vystavovateľ je povinný sa riadiť aj pokynmi v elektronickej prihláške a v prijatých emailoch.
- Všetky zmeny v prihláškach konzultujte s osobou zodpovednou za prihlášky (kontakty sú v emailoch).
- Na výstave už nie je možné robiť zmeny v prihláškach.
- Na výstave je možné príhlásiť na posúdenie morča, ktoré má nárok na získanie CAC, ale nepostupuje do ďaľších súťaží.

 

Poplatky:
Zápisné pre členov ZOCHM: 1€
Zápisné pre ostatných: 2€
Posúdenie v štandarde A / B / C: 6€

Kalkulačka výstavných poplatkov

Poplatky je potrebné uhradiť až po potvrdení Vašich prihlášok (o stave Vašich prihlášok budete informovaný emailom najneskôr do 48 hodín).

Pre zahraničných vystavovateľov je umožnená platba poplatkov na mieste konania výstavy.
V prípade zrušenia výstavy, poplatky budú vrátené v plnom rozsahu (v lehote 15 dní).

 

Spôsoby platby:
IBAN: SK66 0900 0000 0051 8301 9021  (SLSP, výstavný účet szch-morcata.sk)

Variabilný symbol je dátum vášho narodenia (tvar DDMMRRRR), špecifický symbol je 03092022, do správy pre prijímateľa napíšte prosím meno vystavovateľa.

 

Posudzované štandardy:
Posudzovanie prebehne podľa platného slovenského štandardu morčiat A / B / C (Maznáčik).

Viac informácií o jednotlivých štandardoch začiatočníci nájdu v tomto článku.

 

Rozdelenie do tried:
Baby:   Morčatá do veku 5 mesiacov pri min. hmotnosti 500 gramov.
Junior: Morčatá od veku 5 mesiacov do 9 mesiacov (vrátane).
Adult:  Morčatá od veku 9 mesiacov.

 

Posudzovatelia:
Eva Levá, CZ
Mgr. et Bc. Andrea Kroftová, CZ

Tomáš Szabó, SK - adept na posudzovateľa (iba štandard C)

Organizátor má právo kedykoľvek zmeniť zoznam posudzovateľov.

 

Kapacita morčiat:
Štandard A+B: 90 morčiat.
Štandard C: 10 morčiat.

Počet prihlásených morčiat na vystavovateľa je neobmedzený.

 

Ocenenia:
Pôjde o DUO výstavu s možnosťou získania ocenenia CAC (2xCAC) z posúdenia od dvoch rôznych posudzovateľov.

Všetky ceny budú udeľované v závislosti od počtu riadne prihlásených morčiat. Na udelenie 1. miesta musia byť v danej kategórii prihlásené aspoň 3 morčatá. Aby bolo udelené aj druhé miesto, musia byť prihlásené aspoň 4 a na tretie miesto je potrebných 5 prihlásených morčiat:
BIS krátkosrsté, BIS dlhosrsté a BIS štandardu B
BOG baby, junior ,adult 1.2.3.,
BOB 1.2.3.,
cena posudzovateľa Eva Levá, Andrea Kroftová,
najlepší maznáčik 1.2.3.,
čestná cena organizátora.

 

Začiatok a doba trvania:
Príjem morčiat bude od 8:00 do 8:45.
Posudzovanie začne o 9:00.
Obedná prestávka 12:00-13:00 (prerušenie posudzovania).
Predpokladaný koniec výstavy okolo 16:00.

Výstava bude prístupná aj pre verejnosť od 10:00 (vstupné dobrovolné).

 

Výstavné  podmienky:
- Morčatá budú vystavované vo vlastných boxoch vystavovateľov. Každý vystavovateľ si musí zabezpečiť sám podstielku, seno aj potravu. Každý vystavovateľ je povinný dodržiavať počas výstavy poriadok a po ukončení výstavy po sebe upratať.

- Vystavovatelia sa zaväzujú riadiť pokynmi organizátora a tiež Výstavným poriadkom a stanovami SZCH.
- Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny vo výstavných propozíciách.

 

Nosenie morčiat:
Vystavovatelia budú nosiť morčatá sami ku posudzovateľskému stolu na posúdenie. Morčatám, prineseným neskoro, môže byť posúdenie odopreté a to bez náhrady.

 

Uchovnenie pod SZCH / registrácia morčiat pod CZCH:
Morčatá sa budú dať uchovniť pod SZCH alebo registrovať pod CZCH. Nezabudnite si priniesť originál a pre CZCH aj kópiu PP alebo VP. Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o členstve v ZO na príslušný rok.

Poplatok za uchovnenie je 0,50€ (pod SZCH).

Poplatok pre registráciu je 30CZK (pod CZCH).

Poplatky sú splatné až po úspešnom uchovnení resp. po registrácii.
Uchovnenie (registrácia) bude umožnené aj nevystavovateľom.

 

Veterinárne podmienky:  
Všetky morčatá musia byť v dobrom zdravotnom stave, pri vstupe musia majitelia morčiat doložiť potvrdenie o zdravotnom stave od veterinárneho lekára, ktorý je v komore veterinárnych lekárov (nie staršie ako 3dni). Morčatá musia byť pred výstavou odčervené od ekto a endoparazitov, čo musí byť potvrdené vo veterinárnom potvrdení o zdravotnom stave. Je zakázané vystavovať, registrovať a predávať gravidné alebo kojace samice, morčatá s klinickými príznakmi kožných a iných nákazlivých ochorení , morčatá s ektoparazitmi alebo s hmotnosťou nižšou ako 500g.
V areáli výstavy nesmú byť zvieratá, ktoré neprešli veterinárnou kontrolou a nespĺňajú uvedené veterinárne podmienky (platí aj pre zvieratá návštevníkov).

 

Predaj:  
Predaj morčiat bude možný pre vystavené aj nevystavené morčatá. Každý chovateľ si musí predaj zabezpečiť sám, avšak predajné boxy musia byť viditeľne označené. Predaj je umožnený len vystavovateľom. Aj predajné morčatá musia mať platné veterinárne osvedčenie.